Categories

I write about web development and modern JavaScript frameworks.

Stay Tuned

I'm here, writing for you
The best articles, links and news related to web development delivered once a week to your inbox.

Latest Articles

A few handcrafted articles about my thoughts and experiments.

nothing here
Sharingdevelopmentjavascript
Async Error Handling & Better Programming
Với việc đang viết chủ yếu trên các stack của JavaScript, bài viết nho nhỏ này là một "nỗ lực" để chia sẻ rõ ràng hơn về cách xử lí cách lỗi cũng như bắt lỗi một cách tốt hơn trong quá trình phát triển phần mềm.
Published on
nothing here
Kỳ quặc thu sang
Sớm tinh mơ, trần đời chả mấy khi dậy sớm mà không vội vã, tự dưng được dịp dậy sớm thư thả ngồi nhìn đất trời mà phồng cái mũi trâu hít cho bằng cạn khí trời Hà Nội.
Published on
image alt attribute
Hướng dẫn làm Chatbot MidJourney Clone cho Telegram với NextJs
Hướng dẫn cách làm Chatbot MidJourney cho Telegram đơn giản và dễ hiểu sử dụng NextJs
Published on
image alt attribute
Hướng dẫn làm Chatbot GPT cho Telegram
Hướng dẫn cách làm Chatbot GPT cho Telegram đơn giản và dễ hiểu sử dụng NodeJs - JavaScript
Published on
image alt attribute
[Year End Talk] HỌC NÀY HỌC NỌ.
Kể chuyện mày mò, cách mình dùng để học những thứ mới
Published on
Page 1 of 1